Εργοστασιακές πληροφορίες

Εργοστάσιο: 1.000 - 3.000 τετραγωνικά μέτρα

Αριθμός Γραμμών Παραγωγής: 2

Κατασκευαστική σύμβαση: προσφερόμενη υπηρεσία ΚΑΕ. Προσφερόμενη υπηρεσία σχεδιασμού. Προσφέρεται ετικέτα αγοραστή

Ετήσια αξία παραγωγής: 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ - 2,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Χωρητικότητα γραμμής παραγωγής: 5.000 σετ ανά έτος